Alkohol testery

Testy na drogy

Aktuality
DOVOLENKA 14.9.2020
DOVOLENKA 14.9.2020
DOVOLENKA 6.8. - 14.8.2020
DOVOLENKA 6.8. - 14.8.2020
KORONAVIRUS-OTVORENÁ PREDAJŇA OD 22.4.2020 ZA PRÍSNYCH OPATRENÍ
Od 22.4.2020 je firma opäť otvorená za konrétnych podmienok, ktoré vydala Vláda SR: 1. Vstup do predajne je možné len s ochranou tváre - zakrytie úst a nosa rúškom alebo iné prekrytie (šál, šatka...). 2. Na predajni môže byť len 1 osoba. Ostatní zákazníci čakajú vonku na dvore, ktorý je súčasť našej firmy. 3. Pri vstupe do preajne je nutné vydenzifikovať si ruky pripravenou dezinfekciou pri vstupe.
od 7.5.2020 KALIBRÁCIE MIMO PREVÁDZKY
od 7.5.2020 KALIBRÁCIE MIMO PREVÁDZKY
Parkovanie
Parkovanie Parkovanie pred firmou

Ochranné známky

Nižšie uvedené označenia sú registrovanými ochrannými známkami s účinnosťou pre Českú republiku alebo EÚ. Z tohto dôvodu nikto nesmie bez súhlasu vlastníka používať tieto ochranné známky ani im podobné označenia v spojení s výrobkami a službami, pre ktoré sú chránené. Práva zo zapísaných ochranných známok spoločnosti V - NET sro vyplývajú zo zákona, kde táto spoločnosť vlastní výhradné práva k vyššie uvedeným známkam podľa zákona č 441/2003 Zb., o ochranných známkach, v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZOZ").

Podľa tohto zákona nikto nesmie v obchodnom styku bez súhlasu vlastníka ochrannej známky používať označenie, u ktorého z dôvodu jeho zhodnosti alebo podobnosti s ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb označených ochrannou známkou a označením, existuje pravdepodobnosť zámeny na strane verejnosti, vrátane pravdepodobnosti asociácie medzi označením a ochrannou známkou. Rozumie sa týmto najmä umiestňovania týchto označení na výrobky alebo ich obaly, ponuka výrobkov pod týmto označením, ich uvádzanie na trh alebo skladovať na tento účel alebo ponuka či poskytovanie služieb pod týmto označením, dovoz alebo vývoz tovarov pod týmto označením, používanie označenia v obchodnej korešpondencii av reklame.

Úrad priemyselného vlastníctva
Tel.: +421 32 6587 041,   Fax: +421 32 6587 042,   E-mail: obchod@alkoma.sk
© Webdesign webdesign studio taox