ALKOMA

Alkohol testery, testy na drogy
výhradný dovozca, servis, kalibrácia

Zvolte cenu od / do: 8,90 - 15,05 €

Výrobca:

 

Testy na drogy

Počet Zoradiť podľa Pouze skladem
Jednorázový test na drogy zo slín - iScreen® 6

+ Rýchly, presný a cenovo dostupný

+ Výsledky testu už za 10 minút!

+ Vykonáva rýchle výsledky AMP, THC, COC, OPI, MET, MDMA

 

8,90 € Skladem
Jednorázový test na drogy zo slín - iScreen® 9

+ Rýchly, presný a cenovo dostupný

+ Výsledky testu už za 10 minút!

+ Vykonáva rýchle výsledky AMP, THC, COC, OPI, MET, MDMA, K2, BZO, OXY

13,10 € Skladem
Jednorázový test na drogy zo slín - iScreen® 12

+ Rýchly, presný a cenovo dostupný

+ Výsledky testu už za 10 minút!

+ Vykonáva rýchle výsledky AMP, THC, COC, OPI, MET, MDMA, K2, BZO, OXY, BAR, TML, PCP


 

15,05 € Skladem

Amfetamín (AMP)

Amfetamín je sympatomimetický amin s terapeutickými indikáciami. Narkotikum je často aplikované nosnou inhaláciou alebo perorálnym požitím. V závislosti na spôsobe aplikácie môže byť amfetamín detekovaný v ústnej tekutine už po 5-10 minútach po požití.1 Amfetamín môže byť detekovaný v ústnej tekutine po dobu až 72 hodín po požití.1

Metamfetamín (MET)

Metamfetamín je silný stimulant chemicky príbuzný amfetamínu, ale s väčšími stimulačnými vlastnosťami CNS. Narkotikum je často aplikované nosnou inhaláciou, fajčením alebo perorálnym požitím. V závislosti na spôsobe podania môže byť metamfetamín detekovaný v ústnej tekutine už po 5-10 minútach po požití1. Metamfetamín je možné detekovať v ústnej tekutine po dobu až 72 hodín po požití1.

Kokaín (COC)

Kokaín je silný stimulant centrálneho nervového systému (CNS) a lokálne anestetikum derivované z rastliny koky (erytroxylum koka). Narkotikum je často aplikované nosnou inhaláciou, intravenóznou injekciou a fajčením vo volnej bázi. V závislosti na spôsobe aplikácie môžu byť kokaín a metabolity benzoylegonin a metylester ekgoninu detekované v ústnej tekutine už po 5-10 minútach po požití1. Kokaín a benzoylegon je možno detekovať v ústnej tekutine po dobu až 24 hodín po požití1.

Opiáty (OPI/MOP)

Opiáty z triedy narkotik sa týkajú akéhokoľvek narkotika, ktoré je derivované zo siatého maku, vrátane prirodzene sa vyskytujúcich zlúčenín, ako napríklad morfinu a kodeinu, či polosyntetických drog, ako napríklad heroínu. Opiáty potlačujú bolesť tým, že potlačujú funkciu centrálneho nervového systému. Tieto narkotiká vykazujú návykové vlastnosti, pokiaľ sa používajú  dlhšiu dobu; príznaky v prípade vysadenia môžu zahrňovať potenie, triašku, nevoľnosť a podráždenosť. Opiáty môžu byť podávané orálne alebo injekčne, vrátane intravenóznej, intramuskulárnej a subkutánnej aplikácie; nelegálni užívatelia môžu tiež používať intravenóznu aleebo nazálnu inhaláciu. V prípade limitnej hladiny imunoanalýzy 40 ng/ml môže byť kodeín detekovaný v orálnej tekutine behom 1 hodiny od podania jedinej perorálnej dávky a môže zostať detekovateľný po dobu 7-21 hodín po aplikácií1. Metabolit heroinu 6-monoacetylmorfin (6-MAM) sa vyskytuje častejšie u vylučovaných nemetabolizovaných látok a je tiež hlavným metabolickým produktom kodeínu a heroínu2.

Marihuana (THC)

11-nor-D9-tetrahydrokanabinol-9-karboxylová kyselina (D9-THC-COOH), metabolit THC (D9-tetrahydrokanabinol), je detekovatelná v ústnej tekutine krátko po požití. Predpokládá sa, že detekcia narkotika je primárne spôsobená priamou expozíciou narkotika ústnej dutine (orálna aplikácia a fajčenie) a následnou sekvestraciou narkotika v ústnej dutine3. Historické štúdie prekázali detekciu THC v orálnej tekutine až 14 hodín po požití narkotika3.

Metyl-enedioxy-metamfetamin (MDMA)

 

Metyl-enedioxy-metamfetamin (extáze) je tzv. „drogou na zakázku“, která byla poprvé syntetizována v roce 1914 německou farmaceutickou společností pro léčbu obezity. Ti, kteří užívají tuto drogu, často uvádějí nežádoucí účinky, jako například zvýšené svalové napětí a pocení. MDMA není jednoznačným stimulantem, ačkoli má, spolu s amfetaminovými léky, schopnost zvyšovat krevní tlak a srdeční frekvenci. MDMA vyvolává u některých uživatelů určité percepční změny ve formě zvýšené citlivosti na světlo, obtížnosti zaostřování a rozmazaného vidění. Předpokládá se, že mechanismus účinku spočívá v uvolňování serotoninu neurotransmiteru. MDMA může také uvolňovat dopamin, ačkoli obecný názor je ten, že se jedná o sekundární účinek této drogy (Nichols a Oberlender, 1990). Nejvíce pervasivní účinek MDMA, vyskytující se prakticky u všech lidí, kteří si vzali rozumnou dávku drogy, spočíval v sevření čelistí1.

Fencyklidin (PCP)

Fencyklidin, halucinogen bežne označovaný ako Angel Dust (anjelský prach), môže byť detekovaný v ústnej tekutine po výmene narkotika medzi obehovým systémom a ústnou dutinou. V párovej vzorke séra a orálneho vzorku tekutín u 100 pacientov na Oddelení pohotovosti bolo zistené, že PCP bolo detekované v ústnej tekutine 79 pacientov s hladinou až 2 ng/ml až 600 ng/ml4.

Metadón (MTD)

Metadón je narkotické analgetikum predpísané pre liečbu stredne ťažkej až ťažkej bolesti a pre liečbu závislosti na opiátoch (heroín, Vicodin, Percocet, morfín).

Metadón je dlhodobo pôsobiaci liek proti bolesti, jeho účinky trvajú dvanásť až štyridsať osem hodín. V ideálnom prípade metadón oslobodzuje klienta od tlaku vedúceho k získavaniu nelegálneho heroínu, od nebezpečia spojeného s aplikáciou injekciami a od emocionálneho strachu, ktorý je výsledkom pôsobenia opiátov. Pokiaľ je metadón užívaný dlhodobo a vo veľkých dávkach, môže viesť k veľmi dlhé dobe ústupu. Ústup účinkov metadónu je dlhší a problematickejší než ústup v prípade odvykania heroínu, ovšem substitúcia a postupné odstránenie metadónu sú pre pacientov a terapeutov prijateľnou metódou detoxikácie1.

Oxykodón (OXY)

Oxykodón je polosyntetický opioid so štruktúrnou podobnosťou s kodeínom. Narkotikum sa vyrába modifikáciou thebainu, teda alkaloidu, ktorý sa nachádza v siatom maku. Oxykodón, rovnako aako všetky agonisty opiátov, poskytuje úľavu od bolesti pôsobením na opioidné receptory v mieche, mozgu a prípadne priamo v postihnutých tkanivách. Oxykodón je predpisovaný pre úľavu od miernej až veľmi silnej bolesti. 

Benzodiazepíny (BZO)

Benzodiazepíny sú narkotiká, ktoré sú často predpisované pre symptomatickú liečbu úzkosti a porúch spánku. Prejavujú svoje účinky prostredníctvom špecifických receptorov zahrňujúcich neurochemickú látku nazývanú kyselina gama aminomáselná (GABA). Vzhľadom k tomu, že sú benzodiazepíny bezpečnejšie a účinnejšie, nahradili barbituráty pri liečbe úzkosti i nespavosti. Benzodiazepíny sa tiež používajú ako sedatíva pred niektorými chirurgickými a lekárskými postupmi a pre liečbu záchvatových porúch a abstinenčných príznakov. Riziko fyzickej závislosti sa zvyšuje, pokiaľ sa benzodiazepíny užívajú pravidelne (napríklad denne) po dobu dlhšiu než niekoľko mesiacov, hlavne pri vyšších dávkach, než je obvyklé. Náhle vysadenie môže vyvolať také príznaky, akými sú napríklad problémy so spánkom, gastrointestinálna nevoľnosť, nepohodlie, strata chuti k jedlu, potenie, triaška, slabosť, úzkosť a zmeny vo vnímaní1.

Syntetická marihuana (K2)

Syntetická marihuana alebo K2 je psychoaktívny bylinný a chemický produkt, ktorý pri konzumácií napodobuje účinky marihuany. Je známa najlepšie pod známymi značkami K2 a Spice; obe tieto značky sa z veľkej časti stali obecnými ochrannými známkami používanými s odkazmi na produkty spojené so syntetickou marihuanou. Štúdie naznačujú, že intoxikácia syntetickej marihuany je spojená s akútnou psychózou, zhoršením skôr stabilných psychotických porúch; a tiež môže mať schopnosť vyvolať chronickú (dlhodobú) psychotickú poruchu u zraniteľných jedincov, akými sú osoby s rodinnou anamnézou duševného onemocnenia6.

Zvýšené hladiny metabolitov orálnych tekutín sa vyskytujú behom niekoľkých hodín expozície a zostávajú detekovatelnými v rámci 24-48 hodín po vyfajčení (v závislosti na použitie/dávkovanie).

Barbituráty (BAR)

Barbituráty sú látky blokujúce funkciu CNS. Používajú sa terapeuticky ako sedatíva, hypnotiká a antikonvulziva barbituráty; takmer vždy sa užívajú perorálne vo forme kapsulí alebo tabliet. Účinky sa podobajú účinkom intoxikácie alkoholom. Chronické užívanie barbiturátov vedie k tolerancii a fyzickej závislosti8.

Krátkodobo pôsobiace barbituráty užívané v dávke 400 mg/den po dobu 2-3 mesiacov môžu vyvolať klinicky významný stupeň fyzickej závislosti. Abstinenčné príznaky môžu byť natoľko závažné, že môžu spôsobiť smrť.

Približné časové limity detekcie barbiturátov:

Krátkodobé pôsobenie (napríklad Secobarbital) 100 mg PO (orálne) 4,5 dní

Dlhodobé pôsobenie (napríklad Fenobarbital) 400 mg PO (orálne) 7 dní2

Tramadol (TML)

Tramadol (TML) je kvázi-narkotické analgetikum používané pri liečbe stredne ťažkej až silnej bolesti. Jedná sa o syntetickú analógiu kodeínu, ale má nízku väzobnú afinitu k mu-opioidním receptorom. Veľké dávky tramadolu môžu vyvolať toleranciu a fyziologickú závislosť a viesť k jeho zneužívaniu. Tramadol sa po perorálnom podaní extenzívne metabolizuje. Približne 30% dávky sa vylučuje v ústnej tekutine ako nezmenené narkotikum, zatialčo 60% sa vylučuje vo forme metabolitov. Zdá se, že hlavnými cestami sú N- a O-demetylácia, glukoronidícia alebo sulfatácia v pečeni.

 

Týmito tlačidlami podporíte a odporučíte naše stránky ostatným užívateľom internetu. Ďakujeme.

Kontakt

Tel.: 0902 / 816 524
Email:
ALKOMA s.r.o.
Princípy používanie cookies
Ochrana osobných údajov (GDPR)

Spravodajca

Zadajte svoj email budeme Vás informovať o novinkách, výhodných akciách a zľavách. Registrácia je zadarmo a je možné ju kedykoľvek zrušiť.

Odoslať

© 2024 ALKOMA s.r.o., Princípy používanie cookies | Zobrazenie: Klasické / Mobil | Sociálne siete:

MENU
Tieto stránky ukladajú súbory cookies, ktoré pomáhajú k ich správnemu fungovaniu. Využívaním našich služieb s ich používaním súhlasíte. Viac o cookies Rozumiem